19. SVJETSKO PRVENSTVO ZA OSOBE S INVALIDNOŠĆU I 10. ZA VETERANE, SRBIJA, KANJIŽA, KANAL KANJIŽA,05.06.-10.06.2017.g., HRVATSKA 2. NA SVIJETU!

2017-06-19
U Srbiji, u gradu Kanjiža, je od 05.06. do 10.06.2017.g. održano 19. svjetsko prvenstvo u lovu ribe na plovak za osobe s invalidnošću i 10. svjetsko prvenstvo za veterane, na kanalu rijeke Tise u Kanjiži. Nastupilo je 10 reprezentacija u kategoriji invalida i 16 u kategoriji veterana, Hrvatska jedanaesti puta kod invalida i drugi puta kod veterana. Za reprezentaciju osoba s invaliditetom su nastupili Željko Kljajić, Mensur Rošić, Nikola Geček, Ivica-Bonino Hasan ( natjecatelji ), Željko Geček ( trener 1 ), Dražen Filipović ( trener 2 ), Dragutin Peter, Luka Hrupek, Kristijan Kosmačin ( službeni pomagači ). Hrvatska reprezentacija osoba s invaliditetom je osvojila ukupno 2. mjesto ekipno. Hrvatska je oba dva dana odlično lovila ( osvojeno 3. i 4. mjesto ), ribolov je bio zahtjevan, lovilo se malo i prilično sitne ribe, a odlučila je taktika kombiniranja ribolova kratkim i duljim štekama te direktašima i odlična logistika koja je prilagodila mamce i hrane za primamljivanje za takav ribolov. Prvo mjesto osvojila je Italija, a treće Belgija. U pojedinačnom plasmanu 1. mjesto je osvojio mađar Gurisatti Gyula, a naš Ivica-Bonino Hasan ( ŠRK Varaždin-Interland VDE ) je 5. na svijetu. I ostali su naši natjecatelji bili dobri, Nikola Geček ( Ivanec ) na 9.mj., Željko Kljajić ( Ilova Garešnica ) na 20. mj., Mensur Rošić ( Šaran Zaprešić) je na 21. mjestu od 45 natjecatelja. Ribolov na uskom i plitkom kanalu Kanjiža, koji je inače bistra i stajaća voda je bio zahtjevan, lovilo se malo i dosta sitne ribe, a odlučila je taktika kombiniranja ribolova kratkim i duljim štekama te direktašima. Najviše se koristila tehnika kratke i dulje šteke na male bačvice od 0,2 do 2 g. Lovilo se i direktašima pod obalom, ali više krupnije ribe je bilo na šteki. Najviše je bilo vrste ribe patuljasti somić, babuška, mali šaran, deverike, krupatice, sunčanice, žutooke i male uklije. Koristili su se svi mamci, a najviše crvi, gliste, fuji i verdevas. Ribe su bile u prosjeku od 20 – 50 g, a bonus ribe od 0,2 kg – 0,5 kg, a za prvo mjesto u sektoru trebalo je uloviti između 1,5 do 4 kg ribe.
U kategoriji veterana Hrvatska je nastupila po drugi puta. Za reprezentaciju veterana su nastupili Tihomir Hunjak, Rajmond Pokrivač, Mišo Minanov, Dragutin Filipašić i Goran Puljić ( natjecatelji ), Marijan Šest ( trener 1 ), Marko Kutlić ( trener 2 ). Hrvatska reprezentacija veterana je osvojila ukupno 9. mjesto što je dobar plasman, a svaki slijedeći uz bolju organizaciju može donijeti i bolji plasman. U pojedinačnom plasmanu najbolji je bio varaždinac Tihomir Hunjak ( Varaždin-Interland VDE ) na 21. mj. ukupno što je vrlo dobar rezultat, Rajmond Pokrivač ( TSH Čakovec ) je na 32. mj., Mišo Minanov ( Agram Zagreb ) na 52. mj., Goran Puljić ( Bjelka GME Sunja ) na 57. mj. i Dragutin Filipašić ( Som Kotoriba ) na 69. mj. od 73 natjecatelja. Pojedinačni prvak je Francois Bergault iz Francuske. Staza za veterane je bila malo nizvodnije od invalida, a ribolov je bio identičan. Ekipno su prvi Francuzi koji su savršeno odlovili  loveći i sitne ribe na kraću šteku i veće na dulju šteku. Veterani su lovili 4 sata i zato su težine ulova malo veće. Rezultate možete pogledati na web stranicama cips-fips.ed.
REZULTATI NATJECANJA, INVALIDI:
EKIPNO, INVALIDI:
1. ITALIJA 30  ( bod )
2. HRVATSKA 33
3. BELGIJA 34 13777 g
4. MAĐARSKA 34 12668 g
5. ENGLESKA 36
6. ČEŠKA 40
7. SRBIJA 51
8. FRANCUSKA 54
9. SLOVENIJA 61
10. BOSNA I HERCEGOVINA 67
POJEDINAČNO, INVALIDI:
1. GURISATTI GYULA (MAĐARSKA) 4   4461g
2. FAY ELLIOT (ENGLESKA) 4   4373g
3. FRANCO CONTE (ITALIJA) 5   4846g
4. TOM DESEYN (BELGIJA) 5   4845g
5. IVICA-BONINO HASAN (HRVATSKA) 5   2873g
9. NIKOLA GEČEK (HRVATSKA) 7   4505g
20. ŽELJKO KLJAJIĆ (HRVATSKA) 10   2283g
21. MENSUR ROŠIĆ (HRVATSKA) 11   3266g
REZULTATI NATJECANJA, VETERANI:
EKIPNO, VETERANI:
1. FRANCUSKA 22
2. MAĐARSKA 42
3. NIZOZEMSKA 44
9. HRVATSKA 75
POJEDINAČNO, VETERANI:
1. FRANCOIS BERGAULT (FRANCUSKA) 2 8153 g
2. CRISTIAN MICONNET (FRANCUSKA) 3 7161 g
3. COR KRAAIJ (NIZOZEMSKA) 3 7119 g
4. JEAN DESQUE (FRANCUSKA) 3 6797 g
21. TIHOMIR HUNJAK (HRVATSKA) 15 3794 g
32. RAJMOND POKRIVAČ (HRVATSKA) 17 2596 g
52. MIŠO MINANOV (HRVATSKA) 27 3201 g
57. GORAN PULJIĆ (HRVATSKA 2. DAN) 18 4047 g
69. DRAGUTIN FILIPAŠIĆ (HRVATSKA 1. DAN) 30   744 g 

Na slici: Hrvatska, invalidi 2. mjesto. Stoje slijeva u desno: Dražen Filipović, Ivica-Bonino Hasan, Željko Geček, Nikola Geček, Mensur Rošić, čuće: Kristijan Kosmačin, Luka Hrupek, Dragutin Peter, Željko Kljajić.