LOV RIBE UDICOM NA PLOVAK V-VI KOLO 1.LIGE SENIORI 17.06.2017-18.06.2017 BANOVA JARUGA

2017-06-26

Dana 17.06.2017 i 18.06.2017 održano je V i VI kolo 1.LIGE H.Š.R.S.  na Banovoj Jarugi.

Lovilo se uglavnom na šteke, a od riba je najbolje primala žutooka i deverika.

EKIPNI REZULTATI NAKON VI KOLA LIGE
1.VARAŽDIN                                               12
2.BJELKA SUNJA                                          26
3.GLAVATICA PFEIFER TTI SENSAS          28
4.KLEN SV. MARIJA                                    33
5.SOM KOTORIBA                                      35
6.TOP FISHING                                           38
7.ŠARAN ZAPREŠIĆ                                    41
8.SAVA ŽUPANJA                                       44
9.ŠTUKA TORČEC                                       44
10.RAKITJE                                                  50
11.B ŠPORT                                                 51
12.BAČICA ELDA CERNIK                          56

 

IMG_3906 IMG_3907