INTERNI NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA RIBOČUVARA U RIBIČKOM DOMU

UVJETI NATJEČAJA ZA POTENCIJALNE KANDIDATE:

  • Da je najmanje 10 godina član društva
  • Da je nezaposlen
  • Da je prijavljen na Zavodu za zapošljavanje
  • Da ima položen ribo čuvarski ispit

 

Razmatrat će se zahtjevi koji pristignu  do nedjelje 17.04.2016. do 24 sata.

Svaki kandidat treba priložiti kratak životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči društva i na web stranici ŠRD „ŠARAN“ ZAPREŠIĆ

 

Predsjednik

ŠRD „ŠARAN“ ZAPREŠIĆ