PORIBLJAVANJE 2.12.2023 I ZABRANA RIBOLOVA

poribljavanje-2016-10

U subotu 2.12.2023 između 11:00 – 12:00 sati biti će redovito poribljavanje Velikog jezera Zajarki.

Ribolov na Velikom jezeru nije dozvoljen 24 sata nakon poribljavanja.