PORIBLJAVANJE (listopad 2016)

poribljavanje-2016-10

Dana 17.10.2016 i 19.10.2016 poribljeno je Veliko i Malo jezero u Zaprešiću. U dva dana ukupno je poribljeno : Veliko jezero sa 126 kom. šarana ukupne težine 1150 kg, a malo jezero sa 1100 kg šarana prosječne težine 3 kg i sa 450 kg. deverike težine cca 600 gr.