Velika šoderica – nema ribolova 5-9.9.2018

2017-11-06-2

Od 5.9.2018 do 9.9.2018 nema ribolova na velikoj šoderici zbog organiziranog ribolova.