Novo poribljavanje

Dana 22.3.2016. (utorak) između 10 i 12 sati obaviti će se poribljavanje male šoderice (kod ribičkog doma) sa 1000 kg konzumnog šarana.