OBAVIJEST RIBIČIMA – ZAMJENA I RIBIČKI ISPITI

HSRS

U ponedjeljak 23.8.2021 zamjena ribičkih ispita od 17 do 18 sati, a nakon 18 sati polaganje ribičkih ispita.